MANAGEMENT POLICY

ISO 9001-14001-45001 & 30000

OUR POLICY

In order to reach our targets in our activities;


AS TOP MANAGEMENT;

To meet the needs and expectations of the related parties by using appropriate techniques and management in the ships that are recycled,

To comply with current Environmental/OHS, legal and other requirements
To follow and implement the standards of EU Ship Recycling Regulation with the BASEL and HONG KONG conventions to the IMO-ILO guidelines,

To maintain a Quality-Environment, Occupational Health and Safety Management System, which is supported by our company, adopted and implemented by all employees, audited, reviewed, publicly monitored and continuously improved and that supports the strategic direction of the activities in accordance with the purpose and context, To monitor the performance of our policy in achieving the target, to take precautions about the issues,

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

To ensure the prevention / protection of environmental pollution in our activities,
To improve the environmental awareness of employees,
Continuous improvement of the management system to improve environmental performance
To contribute to energy saving and reduction of natural resource use in our activities,
To be ready for emergencies,

OHS MANAGEMENT

To provide safe and healthy working conditions for the prevention of injuries and health in our field of activity,
To improve and monitor the awareness of the health and safety of our employees at all levels,
Control the risks of OHS by using the control hierarchy, eliminate and reduce hazards,
Continuous improvement of the management system to improve OHS performance,
The OHS management system shall provide consultation and participation to workers / representatives in decision making processes.
To be ready for emergencies,
To create an environment that is open to participants and change with its employees,
We are declared on behalf of company.


QUALITY MANAGEMENT

To understand customer requirements and to ensure customer satisfaction by meeting these requirements,
To fulfill the applicable requirements
To ensure continuous improvement of the quality management system,
We are declared to creating an environment that is open to all participants and open to change.

02.01.2019
Company ManagerORGANIZATION CHART


HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT UNIT ORGANIZATION CHART


ISO 9001-14001-45001 & 30000

P O L İ T İ K A M I Z

Faaliyetlerimizinde Hedeflerimize ulaşmak maksadıyla; 

  

ÜST YÖNETIM OLARAK;

Geri dönüşümü yapılan gemilerde uygun teknikler ve yönetimler kullanarak ilgili tarafların  ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı,

Yürülükteki Çevre/ISG yasal ve diğer şartları yerine getirmeyi IMO –ILO kılavuzlarına BASEL ve HONG-KONG sözleşmesi ile AB Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği standartlarına uymayı ve uygulamayı,

Firmamızca desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, kamuoyu tarafından izlenebilen ve sürekli iyileştirilen faaliyetlerimizin amaç ve bağlamına uygun ve stratejik istikametini destekleyen, bir kalite - Çevre ve işçi sağlığı ve güvenliği yönetim Sistemini sürdürmeyi, Politikamızın hedefe ulaşmasındaki performansı izlemeyi, aksayan hususlar ile ilgili tedbir almayı,

ÇEVRE YÖNETİMİ

Faaliyetlerimizde, çevre kirliliğini önlemeyi/ korunmasını sağlamayı,
Çalışanların çevre bilincini geliştirerek izlemeyi,
Çevre performansını arttırmak için yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini
Faaliyetlerimizde, enerji tasarrufu ve doğal kaynak kullanımının azaltılmasına katkıda bulunmayı,
Acil   durumlar için hazır olmayı,

ISG YÖNETİMİ

Faaliyet alanımızdaki yaralanmaların ve sağlık durumunun önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamayı,
Her seviyedeki çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini koruma bilinçlerini geliştirerek izlemeyi,
Kontrol hiyerarşisini kullanarak ISG risklerini kontrol etmeyi, tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve azaltmayı,
ISG performansını arttırmak için yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini ,
ISG yönetim sistemi karar alma süreçlerinde işçilerin /temsilcilerine danışmayı ve katılımlarını sağlamayı
Acil durumlar için hazır olmayı,
Tüm çalışanları ile birlikte katılımcı ve değişime açık bir ortam yaratmayı,
Firmamız adına taahhüt ederiz.

KALITE YÖNETİMİ

Müşteri gereksinimlerini anlamayı ve bu gereksinimleri karşılayarak müşteri memnuniyetini Sağlamayı,
Uygulanabilir şartları yerine getirmeyi
Kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
Tüm çalışanları ile birlikte katılımcı ve değişime açık bir ortam yaratmayı, taahhüt ederiz.

02.01.2019
Şirket Müdürü